Stupica nevidljivog djeteta online dating


09-Sep-2017 08:08

stupica nevidljivog djeteta online dating-35

best adult online dating

Posebna su vrsta antiteze slavenska antiteza i oksimoron.Primjeri antiteze Vladimir Nazor, Dvoji aneli Buni su aneli tuge... Dragutin Tadijanovi, Prsten Preda mnom, da se ruka moja nee nikada Rastati od prstena, od prstena od srebra, S kamenom tamnim kao krv, a zovu ga karneol Evanelje, Mt, 5, 43-45 uli ste da je reeno: "Ljubi svoga blinjega, a mrzi neprijatelja." A ja vam kaem: "Ljubite svoje neprijatelje, molite za one koji vas progone." (Isus) 5.Njen pognut lik i prosjede njene kose Odavna je ve zalie suzama. Kontrast ili antiteza Otro izraena protivrjenost; uoljiva suprotnost, oita razlika: "Ja bosiljak sijem meni pelen nie." "Ovije runce, a vuje srce". anti- = protiv, thesis = poloaj) stilska je figura koja se zasniva na opreci, odnosno suprotnosti.Dva se suprotna pojma stavljaju jedan uz drugi, da bi se naglasio kontrast.

Metafora je najvaniji oblik pjesnikog izraavanja - osnova je poetskog organizma.Ako se stupnjevanje rijei izvodi uzlazno, do odreenog uspona, ili silazno, do odreene toke, onda se govori o klimaksu i antiklimaksu. gradatio = vrhunac (u retorici)) figura je koja nastaje izborom rijei i misli kojima se postupno pojaava ili slabi poetna predodba. Sve hladnije, sve gladnije, sve ledenije, samoa prazna, jesenja, a biva sve jesenije.. Epitet Da bi se pojedinim rijeima ili izrazima odredilo to blie znaenje, uz njih se stavljaju druge rijei, najee pridjevi (opisni); epitet jo nazivaju i ukrasnim pridjevom: Ponio sam iz doline ute obasjane kasnim suncokretom, mnoge divne veeri posute kokicama k o ljivovim cvijetom. Ŀ, epitheton = nametnut) svaki je atribut, odnosno dodatak imenici koji ju poblie objanjava i opisuje. Stalni epiteti Stalni su oni epiteti koji se s istom imenicom pojavljuju uvijek, bez obzira na situaciju i slue kao ukrasna karakterizacija.